SISTEM ZA SAMODEJNO PRAZNJENJE VSEBINE »AUTOUNLOAD«

Bolnišnični laboratorij je prostor intenzivnih aktivnosti: v laboratorij dnevno prispe nešteto število vzorcev, katere je potrebno analizirati, ovrednotiti ter naprej posredovati rezultate. Ročno praznjenje vsebine lahko postane glavno opravilo laboratorija.  Vsak transportni kontejner posebej je potrebno ročno odpreti, izprazniti vsebino, prazen transportni kontejner je nato potrebno zapreti ter ga naložiti v postajo za vrnitev na matični naslov.

Inteligentna laboratorijska avtomatizacija zmanjša vse te ročne operacije. Naš »Autounload« sistem pomaga racionalizirati laboratorijske procese za višji pretok in največjo učinkovitost. Praznjenje ter vračanje transportnih kontejnerjev, ki se je prej izvajalo ročno je avtomatizirano. S tem je laboratorijsko osebje razbremenjeno za aktivnosti z nizko dodano vrednostjo.

Prednosti

  • Višja produktivnost in učinkovitost z boljšim pretokom dela
  • Izboljšana varnost ter znižanje nevarnosti za uporabnika saj sistem »Autounload« preprečuje nevarnost navzkrižne kontaminacije in omogoča higiensko uporabo
  • Več fleksibilnosti pri instalaciji opreme zaradi kompaktnih dimenzij
  • Varno in zanesljivo upravljanje s pomočjo dobro načrtovane konstrukcije ter inovativne tehnologije