RFID

Predstavljamo vam VipBook

 • VipBook je kompletna rešitev, namenjena izposoji in vračilu knjig in ostalega knjižničnega gradiva.
 • VipBook  je RFID knjižnični sistem, ki deluje na UHF frekvenčnem področju.
 • Sistem je sestavljen  iz  komponent, potrebnih za delo v knjižnici, od obdelave in konverzije za knjižnično osebje, do samopostrežne izposoje, vračanja in informiranja, varovanja in inventure z ročnimi čitalci RFID.
 • VipBook se povezuje z obstoječim knjižničnim sistemom preko SIP protokola.
 • VipBook  je kompatibilen s knjižničnim  sistemom COBISS. Oprema, ki je v uporabi v rešitvi VipBook, je na seznamu priporočene opreme COBISS.

RFID priponke

Priponke je mogoče prilepiti na knjige, CD-je ali dokumente. Informacije, kot so inventarna številka, klasifikacijska številka in status knjige lahko prav tako shranimo neposredno v čipe.

Delovna postaja – VipBook Delovna postaja

Postaja je namenjena uporabi zaposlenih v knjižnici. Knjižnice, ki so v sistemu COBISS, imajo gradivo že opremljeno z nalepkami s črtno kodo. Delovna postaja omogoča prehod – konverzijo iz črtne kode na RFID. Konverzijo izvedemo tako, da najprej namestimo RFID nalepko na gradivo. Nato  preberemo črtno kodo s pomočjo čitalca črtne kode. Podatki, ki jih vsebuje  črtna koda, se potem zapišejo na RFID nalepko.  Po konverziji je nalepka s črtno kodo še vedno berljiva, RFID nalepko pa prav tako lahko uporabljamo v vseh procesih.  S pomočjo postaje se vrši tudi izposoja in vračanje gradiva v povezavi z obstoječim knjižničnim informacijskim sistemom. RFID čitalnik, ki je v uporabi v aplikaciji VipBook Konverzija, je na seznamu COBISS priporočene opreme.

Varnostna vrata – VipBook Varnost

Gradivo, označeno z RFID nalepko je varovano. Antene na vhodih/izhodih iz knjižnice preverjajo pot gradiva  v knjižnici. Obiskovalcu dovolijo, da odnese le pravilno izposojeno gradivo. Te antene delujejo kot varovala za dragoceno gradivo in sprožijo zvočni signal, če se zgodi kakšen nepooblaščen poseg. Prav tako vodijo evidenco dohodnih in odhodnih predmetov, po želji knjižnice pa je možna tudi inštalacija števca obiskovalcev knjižnice.

VipBook Bibliomat - kiosk za obiskovalce

Samopostrežni sistem za izposojo (tudi vračilo,  glede na željo knjižnice ) ponuja grafični zaslon  na dotik, s katerim lahko obiskovalci knjižnice na zelo enostaven način dostopajo do funkcij knjižnice. Obiskovalec si sam najde gradivo in si ga samostojno izposodi. Za prijavo v sistem uporabi obstoječo člansko izkaznico. Po končanem delu dobi izpis s podatki o izposojenem gradivu in roku vrnitve. Kiosk omogoča tudi preverjanje izposojenega gradiva in podaljšanje izposoje.

Inventura

Z RFID čitalcem je omogočena hitra in preprosta inventura knjižničnega gradiva. S čitalcem se sprehodimo okrog polic in s tem preberemo vsebino teh polic. Na voljo so tudi čitalci, ki imajo možnost branja črtne kode poleg samega branja RFID nalepk. Odčitke nato prenesemo v program Inventura za Cobiss/3, kjer se izvede inventura. Aplikacija za inventuro omogoča tudi iskanje založenega gradiva.

Vračalnik / Sortirnik - VipBook Sorter

Ta izdelek naredi koncept, vračanja knjig samo med uradnimi urami knjižnice zelo zastarel. S tem sistemom lahko obiskovalec vrne gradivo 24 ur v dnevu, 7 dni v tednu in dobi potrdilo o vrnitvi knjige. Prav tako ta sistem pomaga knjižničnemu osebju, da se osredotočijo na druge lastne naloge. Vračalnik ima vdelano tudi sortirno enoto.

VipBook Delovna postaja podrobno

S pomočjo aplikacije VipBook konverzija knjižnično osebje na delovni postaji poskrbi za prehod knjižnice iz črtne kode za označevanje gradiva na označevanje z RFID priponkami.

Omogoča nam branje podatkov  iz obstoječe črtne kode gradiva  z inventarno številko in prepis podatkov na RFID priponko s pomočjo RFID čitalnika.

Funkcije programske opreme

 • Konfiguracija RFID čitalnika
 • Branje in pisanje RFID UHF EPC Gen 2 priponk
 • Priprava kompletov gradiva
 • Neposredna povezava s COBISS 3 / Izposoja programsko opremo
 • Kontrola in prikaz zapisanih podatkov iz COBISS-a preko SIP 2 protokola
 • Izbira podatkovnega modela za zapis na RFID priponko
 • Možnost spremembe načina zapisa na RFID priponki

Aplikacija omogoča hitro konverzijo gradiva in enostaven prikaz že zapisanega gradiva. Gradivo opremljeno s RFID priponko položimo na čitalno mesto, skeniramo črtno kodo in podatki se  takoj zapišejo na RFID priponko.  Prav tako se po zapisu prikažejo zapisani podatki iz RFID priponke. V primeru, da imamo v nastavitvah programa vnesene podatke za SIP 2 povezavo s COBISS strežnikom, se izpišejo podatki o gradivu.

Tehnični podatki

Minimalne zahteve

Strojna oprema: 2,4 GHz procesor

Programska oprema: Windows 7, 8, 8.1 ali  10 32 / 64 bit z .NET Framework 4.6.2

Podatkovni model

 • Kompatibilnost z obstoječimi zapisanimi RFID UHF EPC Gen2  priponkami
 • Cobiss kompleti gradiv
 • Možnost programiranja podatkovnih modelov po meri

Podatkovna povezava USB, SIP 2
RFID čitalnik Feig ID ISC.MRU102 (na seznamu COBISS priporočene opreme)
RFID  priponke Vse kompatibilne UHF EPC Gen2 priponke (priporočamo Alien DOC ), količina  potrebnega uporabniškega pomnilnika odvisna od izbranega podatkovnega modela (minimalno 32 bitov)
Integracija z ostalimi aplikacijami

 • Vključena neposredna integracija v COBISS3/Izposoja
 • Web API (dokumentacija na voljo na zahtevo)