MERITVE ELEKTRIČNIH IN STRELOVODNIH INSTALACIJ

1. Pregledi in meritve nizkonapetostnih električnih instalacij

Pregledi, funkcionalni preizkusi in meritve na električnih inštalacijah:

 • Impedanca upornosti okvarne in kratkostične zanke,
 • Izolacijska upornost električnih inštalacij,
 • Električna upornost galvanskih povezav,
 • Preverjanje naprav za diferenčni tok,
 • Upornost tal in sten.

2. Pregledi in meritve instalacij zaščite pred delovanjem strele:

(Tehnična smernica TSG-N-003:2013 – Ur. list RS, št. 28/2009, 2/12)

 • Pregled in meritve instalacij zaščite pred delovanjem strele,
 • Upornost ozemljil,
 • Meritve specifične upornosti zemlje,
 • Izdaja poročila o pregledu in meritvah.

3. Varnost strojev z električno instalacijo

(SIST EN 60204-1)

 • Preverjanje instalacij s pregledom,
 • Preverjanje neprekinjenosti zaščitnega vodnika,
 • Preizkus izolacijske upornosti električne instalacije,
 • Preizkus zaščite pred preostalo napetostjo,
 • Preizkus stroja,
 • Izdaja poročila o pregledu in meritvah.

Preglednik – Stanislav MIHEV,CERTIFIKAT O NACIONALNI POKLICNI KVALIFIKACIJI

Preglednik zahtevnih električnih instalacij in instalacij zaščite pred delovanjem strele,

Evidenčna številka certifikata – 6533273021-019-2014-28638/6533273021

Preglednik – Aleksander KOLENC,CERTIFIKAT O NACIONALNI POKLICNI KVALIFIKACIJI

Preglednik zahtevnih električnih instalacij in instalacij zaščite pred delovanjem strele,

Evidenčna številka certifikata – 8765865931-14-2019-39138 / 8765865031