Dokazila in Certifikati

Preglednika

Preglednik – Stanislav MIHEV, CERTIFIKAT O NACIONALNI POKLICNI KVALIFIKACIJI

Preglednik zahtevnih električnih instalacij in instalacij zaščite pred delovanjem strele,

Evidenčna številka certifikata – 6533273021-019-2014-28638/6533273021

Potrdilo

Preglednik – Aleksander KOLENC, CERTIFIKAT O NACIONALNI POKLICNI KVALIFIKACIJI

Preglednik zahtevnih električnih instalacij in instalacij zaščite pred delovanjem strele,

Evidenčna številka certifikata – 8765865931-14-2019-39138 / 8765865031

Potrdilo

Naprave