Posodobitev poslovanja

13. 03. 2021 admin

Podjetje Viptronik d.o.o. je s 30. 6. 2021 uspešno zaključilo izvajanje projekta Posodobitev poslovanja VIPTRONIK, ki smo ga izvajali od 13. 3. 2020 v skladu z javni razpisom za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID 19 (JR OPO COVID-19), ki ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Glavni cilj projekta je bil ohranjanje zaposlitvenih možnosti za zaposlene in jim omogočiti sodobno urejeno, digitalno, brezpapirno poslovanje z možnostjo dela od doma, oddaljenega dostopa do vseh strokovnih baz in programov v podjetju. V sklopu projekta smo optimizirali posamezne delovne procese, znižal stroške poslovanja v vseh enotah podjetja, omogočil oddaljen dostop/kontrolo do vseh službenih strokovnih programov in nadzornih plošč za 24/7 storitev vzdrževanja ključnih procesov v industriji in javnih zdravstvenih ustanovah. Projekt nam je omogočil tudi ponovno vzpostavitev oz. zagon procesa avtomatizacije proizvodnih procesov za industrijo, ki je pred epidemijo predstavljala glavni vir prihodkov za podjetje. Projekt je omogočil tudi pridobivanje novih naročil na obeh straneh meje ter v sodelovanju s poslovnimi partnerji odpiranje novih trgov. Podjetje se zaveda velikega pomena vlaganja v strokovna znanja zaposlenih, zato načrtujemo izvedbo več internih strokovnih izobraževanj v sodelovanju s specializiranimi zunanjimi izvajalci za hitrejši in učinkovitejši prenos novih znanj v vse delovne procese podjetja.

V času epidemije smo delu od doma omogočili zaposlenim v oddelku za projektiranje in inženiring, vendar večina oddaljenega dostopa do strokovnih baz podjetja niso delovala optimalno. Z uvedbo digitalizacije novih poslovnih procesov smo želeli povečati učinkovitost dela zaposlenih, poenostaviti vnos izvedenih meritev strojnih in električnih inštalacij, registracije dela na terenu, izvedbe poročila o delu, arhiviranje vseh izvedenih meritev in del na posameznem objektu ali strojni opremi, itd.. 

Projekt smo izvajali na sedežu podjetja Viptronik d.o.o. na naslovu Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem.   

Operacija se je izvajala v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020« in je bila delno sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (http://www.eu-skladi.si/) in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/).